Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

 

Dovolte mi, abych Vás informovala v souladu s čl. 13 GDPR, jak zpracovávám Vaše osobní údaje a o Vašich právech.

 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím s jejich ochranou.

 

1. Kdo je správce?

 

Zdeňka Růžová Kučeravá, Na Vyhlídce 384, Kamenice 251 68, IČO: 06617719. tel. +420 731 112 347, e-mail: mamoupoprve@seznam.cz

 

Jsem správcem webových stránek www.mamoupoprve.cz.

 

Zpracovávám Vaše osobní údaje, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

2. Kontaktní údaje

 

Pokud se na mne budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mne kontaktovat na e-mail: mamoupoprve@seznam.cz.

 

 

3. Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

• budu zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu

• plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

• umožním Vám a budu Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

4. Pro které účely jsou Vaše údaje zpracovávány, rozsah osobních údajů a doba zpracování osobních údajů

 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

A) Marketingové účely

Pro marketingové účely eviduji minimální údaje (e-mail, popř. jméno) a to na základě Vašeho souhlasu, který projevíte vyplněním a odesláním přihlašovacího formuláře. Udělujete mi tak souhlas k zasílání mých článků, newsletterů, rad a tipů.

 

Sleduji, jaké stránky navštěvujete, abych přizpůsobila obsah Vašim preferencím. Dále sleduji údaje o Vašem využívání e-mailingu a to proto, abych Vám neposílala některý e-mail opakovaně a také z oprávněného zájmu, protože předpokládám, že Vás moje novinky zajímají.

 

Údaje uchovávám do doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním newsletterů, mých článků, rad a typů neboli obchodních sdělení.

 

Odvolat souhlas je velmi jednoduché, prakticky jedním kliknutím, protože odhlašovací odkaz je v patičce každého e-mailu. Také mi můžete napsat přes kontaktní formulář nebo na e-mail: mamoupoprve@seznam.cz a já Vás odhlásím v lhůtě 14 dnů ze všech budoucích e-mailů.

 

B) Pro obchodní účely

 

Pokud se rozhodnete zakoupit některý můj produkt, eviduji kontaktní údaje, které osobně zadáte do objednávkového formuláře. Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, účetní a platební údaje. Údaje jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů a identifikaci Vašich bezhotovostních plateb.

 

Vaše údaje, jakožto zákazníků, budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky, a dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

C) Vedení účetnictví

 

Jste-li mými zákazníky, eviduji Vaše osobní údaje (fakturační údaje), které nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 

D) Sociální sítě

Samozřejmě se mnou můžete komunikovat i pomocí facebooku (FB) a jiných sociálních sítích (instagram), kde sdílím a propaguji svoje články, typy a rady a obchodní sdělení. Přihlášení je jednoduché, fanouškem stránky se stanete tím, že kliknete na stránka se mi líbí. Dáváte mi tak souhlas s tím, že vás mohu kontaktovat i na FB. A odhlásíte se také jednoduše, kliknutím na tlačítko, že stránka už se mi nelíbí.

 

5. Cookies

 

Při procházení mých webových stránek je zaznamenávána Vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies vnímám jako zodpovědnou roli správce pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, protože věřím, že díky tomu Vám mohu nabídnout lepší produkty a služby.

 

Takové informace získávám automatizovaně prostřednictvím cookies, nebo prostřednictvím trackovacích technologií. Tyto údaje zaznamenávají pouze Vaši IP adresu. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě Vašeho souhlasu.

 

Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

 

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 

Chráním Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. S Vašimi osobními údaji, budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

 

Přijala jsem a budu udržovat technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů. Pro zpracování osobních údajů užívám automatizované, ale i neautomatizované prostředky. Prohlašuji, že k osobním údajům má přístup pouze správce a jím pověřené osoby.

 

 

7. Předání osobních údajů třetím osobám

 

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webových stran, e-shopu, podpůrných aplikací a doručování produktů na základě objednávky e-shopu.

 

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací následujících zpracovatelů:

• provozovatel aplikace pro komunikaci, web a fakturaci (wix.com)

• provozovatel aplikace pro e-mailovou komunikaci (wix.com, seznam.cz)

• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v provozování e-shopu (wix.com)

• poskytovatelé služeb na dodání zboží na základě smlouvy (PPL, Česká Pošta)

• poskytovatel na realizaci plateb na základě smlouvy (PayPal, Wirecard)

• Facebook

• Instagram

• Google

• poskytovatelé účetního poradenství

• poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť (wix.com, kvapem.cz)

 

8. Předávání dat mimo Evropskou unii

 

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise, tam se řadí společnost wix.com, Inc, která zaštíťuje ochranu osobních údajů mezi USA a EU programem známým jako Privacy Shield.

 

 

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

 

Pokud se domníváte nebo máte podezření, že zpracování Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: mamoupoprve@seznam.cz.

 

10. Mlčenlivost

 

Dovoluji si Vás ujistit, že mnou pověřené osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

11. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Jako správce jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých webových stránkách a zároveň Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste mi poskytl/a.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 08.07.2020.